Gezocht! Schrijvers met passie voor theater met jongeren

Link jongerentheater geeft schrijvers de opdracht mee tewerken aan een nieuw repertoire voor jongeren door het ontwikkelen vantheaterteksten van nu, voor de jongeren van nu. Theaterteksten die het alledaagse overstijgen zonder voorbij te gaan aan de belevingswereld van de jongeren. Met aandacht voor het oprekken, uitdijen, schuren en schaven, prikkenen steken van deze onderwerpen. Op de grens van mystieke overstijgend en de actualiteit.

Het nieuwe Link jongerentheater-traject biedt ieder jaar plaats aan 5  regisseurs en 5 schrijvers. Zij worden aan elkaar gekoppeld en gaan met elkaar in gesprek over ideeën, fascinaties, wensen, uitdagingen op het gebied van theater met jongeren. Deze gesprekken, en een groep jongeren, vormen de inspiratiebron waar een schrijver mee aan de slag gaat. Met het geschreven stukgaat de regisseur werken aan een prikkelende voorstelling, die in première gaat tijdens Link jongerentheater festival (mei 2020)
Een feestelijke festivaldag voor jongeren, regisseurs, schrijvers en het publiek.

Op dit moment – maart 2019 – werkt de eerste lichting van 5 regisseurs en 5schrijvers aan een nieuwe voorstelling. Dit doen ze bij verschillende kunstencentra in heel Brabant. Op 19 mei 2019 tonen zij in Theater de Nieuwe Vorst hun resultaten. Nieuwsgierig wie de schrijvers en regisseurs zijn? De namen tref je op onze website.

Alle nieuwe theaterteksten worden, na de première, opgenomen in de Link-Bibliotheek waar ze beschikbaar blijven voor nieuwe speelrondes.

De Schrijfopdracht
Het schrijven van een theatertekst voor jongeren van maximaal 30 minuten.

Duur van het traject
Link jongerentheater traject loopt van mei 2019 tot mei 2020

Voorwaarde deelname
Je hebt een schrijfopleiding afgerond.
Je hebt ervaring met het schrijven voor jongeren of zeer geïnteresseerd hierin.

Werkwijze
Voor het ontwikkelen van de tekst is er nauw contact met de regisseur en spelers voor wie de tekst wordt geschreven. Zij zijn de inspiratiebron waar vanuit je aan het werk gaat.
Uitgangspunt: Schrijver en regisseur worden aan elkaar gekoppeld.
De regisseur komt met een basisconcept / idee / fascinatie / thema waar vanuit hij wil gaan werken.
Dit vormt het startpunt voor een gesprek tussen jou en de regisseur.
Jullie stemmen gezamenlijk af wat de wensen, behoeften en voorwaarden zijn voorde tekst.
Op de workshopdag in oktober ontmoet je de spelers (jongeren) voor wie je de tekst gaat schrijven. Aan de hand van het gesprek met de regisseur en de ontmoeting met de jongeren, ga je aan de slag met de tekst. De tekst wordt in nauwe samenwerking / overleg met de regisseur ontwikkeld. Jullie zijn en blijven in contact met elkaar.
De eerste presentatie vindt plaats in de vorm van een theatrale lezing met de jongeren erbij, tijdens een les. Uiteindelijk lever je uiterlijk januari 2020jouw tekst digitaal aan bij de regisseur. Die vanaf dan gaat werken aan een voorstelling.

Taken
Naast het schrijven van de tekst wordt het volgende van je verwacht:
* Je bent aanwezig bij de verschillende Linkdagen: kennismaking, studiedag, kick-off, festival.
* Tijdens het traject blijf je in contact met de regisseur aan wie je verbonden bent.
* Je houdt de organisatie van Link op de hoogte van de voortgang en werkt mee aan promotie-uitingen (zie www.facebook.com/linkjongerentheater).
* Je bent inspirator van Link jongerentheater:
We maken graag gebruik van jouw expertise als schrijver om deelnemende jongeren te inspireren.

Belangrijke data
* Maandag 11 maart Sluitingstermijn geïnteresseerden schrijvers en regisseursom zich aan te melden
* vrijdag 29 maart 19.30 uur: Informatieavond voor schrijvers die mee willendoen.
* vrijdag 10 mei 19.00 uur: ontmoetingsdag schrijvers en regisseurs
* zondag 19 mei Link jongerentheater festival 2019. 5 premières bijwonen.
* zondag 27 oktober Kick-off dag met jongeren
* zondag 24 mei Link jongerentheater festival 2020

Vergoeding
Schrijvers ontvangen een vergoeding a 3.500 euro incl. btw. Reiskosten kunnen worden vergoed tot een maximaal van 150 euro.

Aanmelden? Interesse? Vragen? Stuur uiterlijk vóór 11 maart een mailtje naar infolinkfestival@gmail.com
Omschrijf kort wie jij bent, wat jouw ervaring en fascinatie is op het gebied van theater met jongeren. Vertel ons waarom jij wilt deelnemen aan Link.
Je ontvangt daarna een officiële uitnodigingvoor de eerste bijeenkomst op vrijdag 29 maart, 19.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst vertellen Jens Akkermans en Hidde Brouwers (projectleiders Linkjongerentheater) je meer informatie over dit uniek traject. Na deze avond  worden 5 schrijvers geselecteerd voor het Link-traject 2019/2020